گام شماره 1
دانلود نسخه الکترونیکی کتاب :
لطفا اطلاعات خود را وارد کنید
گام شماره 2
۱-از اسباب حضور قلب که اکثر علما به آن اشاره کرده اند ....................و .......................است.
۲- آیه «فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ» به کدامیک از شرایط حضور قلب در نماز اشاره دارد.
3-دلیل آنکه ما احساس نیاز به نماز نداریم ..................و................است.
4- این سخن از کدام دانشمند است« در نماز انسان به خود باز می گردد و همه هستی را در وجود خویش احساس می کند و چنین است که انسان با ایمان به ستایش وادار می شود».
5-محافظت بر وقت نماز و تعیین کردن وقت مخصوص برای آن نشانه ی ................است.
6-حدیث «ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله فیه مَعه» ندیدم چیزی را مگر اینکهخ خدا را درآن و با آن دیدم از کیست؟
7-امام صادق (ع) می فرمایند«قلبت را قبله زبانت قرار بده و زبان را تکان نده مگر با اشاره قلبت و موافقت عقل و رضایت ایمان» این حدیث به کدامیک از عوامل حضور قلب در نماز اشاره دارد؟
8-خواندن نماز اذکار نماز مثل «سمع الله لمن الحمده» بعد از رکوع وذکر «بحول الله....» پس از سجدهتین مربوط به کدام یک از موارد آمادگی حضور قلب در نماز است؟
9-روایت «در خانه ات مسجدی و مکانی برای نماز بساز» از کدام معصوم است؟
10-کدامیک از عوامل حضور قلب در نماز است؟
ReCaptcha

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت