نام مرکز تعداد عضو حقیقی تعداد عضو مجازی تعداد اعضای کانورت شده مجموع
سیار روستایی 3 بیرجند 627 0 0 627
سیار روستایی 2 بیرجند 593 0 0 593
سیار روستایی 1 بیرجند 502 0 0 502
سیار روستایی طبس 494 0 0 494
سیار روستایی شماره 1 درمیان 477 0 0 477
سیار روستایی خوسف 453 0 0 453
سیار روستایی نهبندان 392 0 0 392
سیار روستایی زیرکوه 387 0 0 387
سیار روستایی 2 قاین 260 0 0 260
سیار روستایی دستگردان 257 0 0 257
پستی طبس 198 0 0 198
پستی بیرجند 2 0 0 2
سیار روستایی 1 قاین 1 0 0 1
سیار روستایی بشرویه 1 0 0 1
سیار روستایی شماره 2 درمیان 1 0 0 1
سیار شهری بیرجند 710 1 0 711
درمیان 192 29 30 251
بشرویه 853 43 64 960
سرایان 175 43 133 351
طبس 1 282 48 17 347
نهبندان 427 64 10 501
قاین 735 75 32 842
سربیشه 267 80 15 362
فردوس 567 91 10 668
طبس 2 293 118 28 439
بیرجند2 394 134 11 539
بیرجند3 682 161 35 878
بیرجند1 526 453 78 1057

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت