ارائه خدمات فرهنگی و هنری به کودکان و نوجوانان در مراکز فرهنگی و هنری کانون

شناسه خدمت

عنوان خدمت

نوع خدمت

گردش کار و زمانبندی

توافقنامه سطح خدمت

سوالات متداول

نظرسنجی

مراحل

بستر ارائه خدمت

سایت

پست الکترونیک

تلفن

میز خدمت غیر الکترونیکی( میز خدمت حضوری)

17022265100

امانت کتاب به اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

غیر الکترونیک

(حضوری)

32341250-60

17022265101

امداد فرهنگی

غیر الکترونیک

(حضوری)

32341250-60

17062266100

برگزاری مراسم هفته کودک

غیر الکترونیک

(حضوری)

32341250-60

میز خدمت الکترونیکی

17022265102

آموزش غیر مستقیم فرهنگی، هنری، ادبی، علمی و دینی در مراکز فرهنگی و هنری کانون

الکترونیک

32341250-60

17062266103

برگزاری جشنواره بین المللی قصه گویی

الکترونیک

32341250-60

برگزاری نمایشگاه و جشنواره حوزه کودک و نوجوان

17062266104

برگزاری مهرواره ادبی آفرینش(شعر و داستان) کودک و نوجوان

الکترونیک

32341250-60

17062266106

برگزاری مهرواره هنرهای تجسمی آفرینش کودک و نوجوان

الکترونیک

32341250-60
ارائه خدمات آموزش زبان های خارجی

18052271100

برگزاری دوره های آموزش زبان های خارجی

الکترونیک

32341250-60

میز خدمت ترکیبی

17062270000

تولید و ارائه سرگرمی های سازنده برای کودکان و نوجوانان

ترکیبی

32341250-60

18052271100

تولید و انتشار کتاب برای کودکان و نوجوانان ترکیبی

32341250-60

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت