فعالیت‌های کانون خراسان جنوبی را در "پیام‌رسان سروش" از آدرس زیر دنبال کنید:

پیام رسان سروش

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت