عنوان مرکز تلفن آدرس
بیرجند1 32224117 خیابان شهدا - انتهای شهدای 6
بیرجند2 32311280 خیابان نرجس غربی-روبروی دبیرستان ریحانه
بیرجند3 32406393 خیابان شهید آوینی - خیابان نیلوفر - جنب مسجد آل رسول
بشرویه 32785165 بشرویه - پارک شهر
سربیشه 32662830 سربیشه - خیابان شهید مطهری - میدان استقلال
فردوس 32722346 فردوس - خیابان قائم
قاین 32523231 قاین - خیابان ده دستگاه
نهبندان 32625066 نهبندان - بلوار امام رضا (ع) - امام رضا (ع) 7
درمیان 32129466 اسدیه - بلوار خلیج فارس
سرایان 32881611 سرایان - بلوار انقلاب - جنب مرکز درمانی امام زمان (عج)
طبس 1 32822950 طبس - خیابان خرمشهر - پارک کودک
طبس 2 32830603 طبس - بوستان شهدای گمنام

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت